Uvítací banner

Vítejte!

Kdo jsme?

Asociace speciálních pedagogů České republiky, z. s. (dále ASP ČR) je samostatnou nezávislou profesní organizací, sdružující speciální pedagogy zabývající se speciálně pedagogickou problematikou.
Asociace byla založena v březnu 2010 poté, co se v českých speciálních školách vzedmula vlna nesouhlasu s postupem MŠMT v otázkách připravované nucené integrace (inkluze) žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol. Projevy nesouhlasu se začaly lavinovitě šířit po zveřejnění otevřeného dopisu dvou ředitelů speciálních škol ministryni školství koncem ledna 2010 (znění dopisu zde).

Co je naším posláním?

Tento web nepoužívá jiné než nezbytné soubory cookies.